N o r r l ä n s k .


Norrländsk och het - jo tack jag vet. Snygg och läcker, tack det räcker.
Norrländsk och smart, så uppenbart! Alla vill se oss falla, men vi norrlänningar slår sönder dom alla. Tre ord räcker, jag föddes läcker! Norrlänningar är heta, det ska alla veta! Alla norrlänningar kopiera om du vill visa att du är en äkta norrlänning

hah , där satt den ! ;)

RSS 2.0